Informace pro rodiče dětí nově nastupujících do MŠ

 
Základní údaje

 

Jedná se o mateřskou školu s celodenním provozem pro děti ve věku od 2 do 6 (7) let.

Provoz školy je od 6:30 hodin do 15:15 hodin.

Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte délku pobytu v mateřské škole, způsob a rozsah jeho stravování.

 

Zákonní zástupci, v době určené pro příchod dětí do MŠ, jsou povinni předávat dítě pedagogické pracovnici ve třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte.

 

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho vyzvedávání a předávání, kterou zapíší do tiskopisu „Zmocnění“.         

Bez písemného pověření zákonného zástupce, učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci.

 

Docházka dítěte do MŠ - děti se do mateřské školy přijímají zpravidla do 8.15 hod.

Po předchozí dohodě lze přivádět dítě do MŠ dle potřeby rodiny.

 

Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé. Tudíž učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, dítě s nachlazením či jiným infekčním onemocněním do MŠ nepřijmout.

 

Oznámení nepřítomnosti dítěte - zákonný zástupce omlouvá dítě, na tentýž den, do 8.00 hod. ranní, a to osobně či telefonicky.

 

Co dítě potřebuje do MŠ:
 • vhodné, pohodlné oblečení do třídy (tepláčky, kalhoty, tričko, apod.), spodní prádlo, ponožky;

 • bačkůrky (uzavřené) s pevnou patou;

 • náhradní oblečení na pobyt venku (v zimě: teplé oblečení;  v létě: tílko, kraťasy, sukýnku, pokrývku hlavy, apod.);

 • pyžamo, pokud dítě v MŠ odpočívá;

 • děti musí mít své věci označené, podepsané;

 • hygienické potřeby - zubní kartáček a pasta, balení hygienických kapesníků, toaletní papír, papírové ubrousky - 2x ročně.

   

Spolupráce s rodiči:
 • MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a MŠ.

 • MŠ organizuje setkání rodičů a dětí při různých příležitostech.

 • Rodič má právo být informován o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení.

 • Rodiče mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých akcí, mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje.