Organizace dne v MŠ

 

  •   6.30  -  8.15 přijímání dětí - spontánní aktivity dětí 
  •   8.15  -  8.30 zdravotní cvičení, hygiena
  •   8.30  -  9.00 přesnídávka
  •   9.00 - 10.00 ranní kruh + řízená činnost učitelkou - dle témat. celku týdne
  • 10.00 - 11.30 pobyt venku
  • 11.30 – 12.15 oběd, hygiena
  • 12.15 – 14.00 odpočinek, klidové činnosti
  • 14.00 -  14.30 odpolední svačina
  • 14.30 – 15.15 spontánní aktivity dětí, v letním období pobyt dětí na školní zahradě, postupné rozcházení dětí