Charakteristika MŠ

 

Budova mateřské školy se nachází téměř ve středu malebné obce Vratěnín, ležící v těsné blízkosti hranic s Rakouskem.

 

Jedná se o školu jednotřídní, celodenní, kterou na základě povolené kapacity navštěvuje 20 dětí ve věku od 2 do 6 (7) let, převážně z Vratěnína, ale i jeho nejbližšího okolí. Škola byla založena v roce 1949 a od 1.1.2003 je samostatným právním subjektem.

 

Škola má velice dobré materiální zajištění a je vkusně i účelně vybavena. Děti zde mají k dispozici prostornou hernu, ložnici, sociální zařízení a šatnu. Součástí školy je školní zahrada. Její pravidelně udržovaná travnatá plocha spolu s dřevěným zahradním domkem a herními prvky vytváří ideální podmínky pro pohybové vyžití dětí.

 

Činnosti v mateřské škole jsou velice dobře realizovatelné, neboť cílevědomé působení pedagogických pracovnic je jednotné. Jsou zde respektovány potřeby dětí, přičemž prožitkové a situační učení i organizace dne v MŠ je dostatečně flexibilní.

 

Nabízíme:
  • např. tvořivé dílny pro rodiče s dětmi;
  • pořádáme tradiční akce školy – čarodějnice, veřejné výstavku dětských prací, loučení se školáky, oslavy, karnevaly, ...
  • zúčastňujeme se kulturních akcí – divadelní představení ve Znojmě, veřejná vystoupení dětí, besídky, ...
  • zapojili jsme se do projektu "Sbíráme papír s panem Popelou";
  • zaměřujeme se na logopedickou prevenci a prevenci odkladu povinné školní docházky.

 

Našim společným cílem je nejen komplexně rozvíjet osobnost dítěte, ale i vytvářet podnětné prostředí pro výchovu a vzdělávání předškolních dětí v souladu se zájmy obce, rodičů i školy. Z tohoto důvodu se snažíme informovat veřejnost o své činnosti, podílíme se na kulturním životě v obci, spolupracujeme se zřizovatelem, se ZŠ v rámci programu prevence odkladu povinné školní docházky, s PPP ve Znojmě i jinými mateřskými školami.