Do Mateřské školy Vratěnín jsou děti přijímány podle následujících kritérií:

  • Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  • Děti s celodenní docházkou, děti starší 3 let.
  • Děti, které mají v mateřské škole svého staršího sourozence.
  • Děti, jež mají trvalé bydliště ve Vratěníně.
  • Datum narození dítěte.
  • Datum podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání.