Co nás čeká v průběhu roku 2013/14:

 • Schůzky s rodiči

 • Podzimní tvoření

 • Mikulášská nadílka

 • Kouzelné Vánoce

 • Návštěva 1. třídy ZŠ

 • Masopustní karneval

 • Velikonoční tvoření

 • Den Země

 • Hledání pokladu

 • Oslava Dne dětí

 • Výlet

 • Loučení s předškoláky

 • Divadelní předplatné Znojmo

 • Kulturní představení v MŠ (kouzelník, divadlo... dle nabízených akcí)